Sorularınız  Cevaplarımız

Soru: Duyu bütünlemesi haftada kaç gün yapılmalıdır?

Özellikle, duyusal bütünleme ve duyusal işlemleme problemleri olan  ve davranışsal göstergelerde, kendisini sakinleştiremeyen, ilişki kurabilmede, karşılıklı etkileşimi sürdürebilmede yetersizlikleri olan, öğrenme güçlüğü ve uyum problemleri ile izlenen 3 yaşın altındaki çocuklarda, çocuğun farklılıklarına ve yetersizliklerine uygun hazırlanmış erken müdahale programı, gelişim sürecinin altyapısının desteklenmesi açısından çok önemlidir.

Duyu bütünlemesi, çocuğunuzun hem kendi farkındalığını geliştirebilmesine hem de çevresinde "Neler oluyor?"u  anlamasına yardımcı olacak sinir sistemi gelişimini destekleyerek doğal öğrenme sürecini başlatır. Normal gelişim sürecinde bu destek çocuğun oyun ve aktivitelerle durmaksızın sistemlerini kullanmasıyla gelişir ve ustalaşır. Yani bu duyu-motor aktiviteler hem çocuğu eğlendirir hem de  sağlıklı gelişimin desteklenmesinin ana besinidir.

Literatürde araştırmalara göre, duyu bütünleme uygulamalarından sonra sinir sisteminin yeni açılan yolları kullanır halde açık bulundurmaları 9 ila 18 saat olarak bildiriliyor.  35 yıllık deneyimlerimin ışığında, özellikle 3 yaş altı çocuklarda sinir sisteminin hızla değişebilir ve gelişebilir özelliğini de dikkate alarak etkin ve kalıcı planı oluşturmak için ilk birkaç ayda haftada 3 gün yapılacak uygulamaların, 22 yaşına kadar gelişimi devam eden sinir sistemine sağlam alt yapı oluşturması açısından en uygun program olarak görüyorum. Sadece öğretilenleri değil de kendiliğinden öğrenmesi, öğrenilmiş bilgiyi gerektiği yerde kullanarak yaygınlaştırabilmesi, özgüven ve bulunduğu ortama artan merakıyla kendi gelişimini kendisi destekleyebilir hale gelmesi açısından bu yapılanmayı çok önemli buluyorum.

Merkezimizde, kapsamlı değerlendirmelerle çocuğunuzun bireysel farklılıklarına, ilgi alanlarına ve ailenin kültürel yapısına uygun çocuğunuza özel her alanda gelişimini destekleyecek uygulama programını hazırlıyoruz. Bu uygulamalarda, sadece duyu bütünlemesi değil aynı zamanda, postural reflekslerin kazanılması ve kullanılmasıyla ilgili nöro-gelişimsel yaklaşımlarla birlikte, çocuğunuzun kendisini sakinleştirebilmesi, ilişki kurabilmesi ve karşılıklı etkileşimi devam ettirebilmesi, ortak sosyal problemlerin çözümü, sembolik düşünme vb. yaşına uygun sosyal ve iletişim becerilerini geliştirebilmesine yönelik DIR/Floortime uygulamaları aynı anda oyun ve aktivitelerle öğretiliyor. 

Ayrıca, Anne-Baba eğitim programıyla, bizim penceremizden çocuğunuza bakabilmenizi sağlayarak, günlük yaşam içerisinde çocuklarınızın gereksinimlerini karşılıyorken, onların fonksiyonel (işlevsel), emosyonel (duygusal) ve sosyal gelişimini, karşılıklı ilişki kurarak ve bağlanarak nasıl destekleyeceğinizi öğretiyoruz. Çocuğunuzun kazanımlarıyla bu hazırladığımız uygulamaları üst seviyelere taşıyoruz ve ev programını güncelliyoruz.

Hedefimiz; çocuklarımızı, mutlu, neşeli, meraklı, öz güveni gelişirken farklı deneyimlerle kendilerini geliştirmelerini destekleyerek yaşıtlarıyla örgün eğitim sistemlerinde eğitim alabilmelerini sağlamak.

Soru: Otizm tanısı konmuş çocuklarda duyu bütünleme terapisinin faydaları nelerdir?

Duyu Bütünleme yaklaşımı, çocuğun kontrollü, organize, ve anlamlı olarak duyusal girdilerin verildiği terapi ortamı sağlar. Bu süreçte duyu bütünleme terapisti, çocukta gözlemlediği ve onun ilgi alanında sözlü ve sözlü olmayan iletişim bulgularını yorumlayarak, gereksinimlerine uygun ve sinir sistemi yapılanmasını destekleyecek yaklaşımları belirler. Yaptığı değerlendirmelerin ışığında, duyu bütünleme terapisti, çocuğun bulunduğu ortamı yöneterek ihtiyacı olan uyaranın zorla verilmesi yerine, çocuğun ona ulaşmasını sağlar.

Sinir sistemindeki gelişmeler, duyusal modülasyonun desteklenmesi ve kendisini sakinleştirebilme becerisini kazanabilmesiyle çocuğunuzun öz güvenindeki gelişim, 'neler oluyor?' merakıyla kendi yönetiminde harekete geçmesi ve bulunduğu ortamda amacına yönelik planlama yapabilmesiyle izlenir. Bu doğal öğrenme sürecidir.

Otistik spektrumdaki çocuklarda duyu bütünleme prensipleri ışığında uygulanan terapiler, sinir sisteminin değişebilir ve yeniden şekillenebilir özellikleri ile yeni nöronal yolların yapılanması ve deneyimlerle kalıcı olabilmesi  açısından önemlidir. Duyu bütünleme terapi yaklaşımları, çocuğun vücut farkındalığının gelişimi ile kendi vücudundan ve bulunduğu çevreden gelen duyusal uyaranlara anlam kazandırabilmesini sağlayarak duygu durumunu kontrol edebilmesine ve kendisini sakinleştirebilmesine yardımcı olur.

Otizm tanısı almış çocuğunuzun tedavisinde, davranışsal, sosyal ve akademik yetersizliklerine yönelik diğer terapilerinde disiplinler arası karşılıklı etkileşimle birbirlerini destekleyen yönde uygulanması ve günlük hayatın düzenlenmesi gelişimin her an desteklenmesi açısından önemlidir. 

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için linke tıklayınız!

Soru: Oğlum 7 yaşında, bisiklet pedalı çevirmede ve elinde poşet taşımada zorlanıyor. Bazen kalem tutma bile ona ağır gelebiliyor. Bu durumun duyu eksikliğiyle alakası var mı ve ne önerirsiniz?

Sizin söylediğiniz gibi bisiklete binmek sadece bisiklet pedalı çevirmek değildir. Topu yakalamak ve atmak da top oynamak olmadığı gibi... Pedalı çevirmek ardışık hareketlerin amaca yönelik doğru zamanlama ve sıralama yaparak, bisikletin ileri hareketini sağlayabilmek için merkezi sinir sisteminin bedeni kontrol edebilmesidir. Biz arabalarımızı hayat kalitemizi arttırabilmek ve bir yerden bir yere daha kolay gidebilmek için kullanırız. Bisiklete binebilme beceriside sinir sisteminin belirli bir gelişim aşamasını işaret ettiği için sorgulanır ve bir aşama olarak (sinir sisteminin gelişim kapasitesi) kaydedilir.

Tipik gelişim sürecinde, 2,5-3 yaşında üç tekerlekli bisiklete binebilme, 6 yaşından sonrada iki tekerlekli bisikletle dengesini koruyarak ulaşmak istediği amaca bisikletiyle gidebilir hale gelebilmesi beklenir. Bu beklenen gelişimin olabilmesi için, çocuğunuzun gelişiminde; 2-2,5 yaşından hayatımızın sonuna kadar devam eden postural reflekslerin gelişimi ile, tehlikenin farkındalığı ve koruma cevaplarının çıkabiliyor olması önemlidir.

Vücut farkındalığının gelişimi ve öğrenme sürecinin başlaması, çocuğumuzun hem kendi vücudundan hem de çevresinden aldığı duyusal bilgilere anlam kazandıarabilmesi ile olur. Çocuklarımızın, anne karnında başlayan gelişim süreçleri 22-23 yaşlarına kadar devam eder. Değişen boyutları, boşlukta kapladıkları hacimleriyle, büyümeyle değişen ağırlık merkezleri ile boşlukta hareket ederken yer çekimine uyumu ve bedenlerini kullanabilmeleri için de, amaca yönelik yapmak istediklerinin olması ve bu isteği gerçekleştirebilmek için planlama, zamanlama ve sıralama yapabilmeleri ve bunları gerçekleştirecek dikkatlerini uzun süreli sürdürebilmesi gerekir.

Eş zamanlı olarak görsel sistemler ve işitsel sistemlerinde bu gelişimi doğru destekleyebiliyor olması, öğrenme ve hatırlama süreci açısından çok önemlidir. Çocuğunuz için, ona özel hazırlanmış, onun ilgi alanında, ilişki kurabilme ve karşılıklığı devam ettirirken  merkezi sinir sisteminin yapılanmasına yönelik, hem nöro-gelişimsel uygulamalar hem de duyu bütünleme terapileri, öğrenme sürecini doğallaştırır ve yaşadığı hayata ve ortama katılımını ve hayat kalitesini arttırır.

Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun, altyapıya yönelik doğru yaklaşımlar, çok uzun süre değil sadece 3-4 haftada belirgin sonuçlar verir.

Çocuklarımız hepimizin geleceğidir!

Çocuğunuz ile ilgili aklınıza takılan sorular, bilmek istediğiniz konular, öneri ve bilgi edinmek için aşağıdaki formu doldurarak bize danışabilirsiniz.